Bitcoin – nowoczesny system płatności

W internecie pojawiła się pewna innowacyjna waluta online. Jest ona zdecentralizowana, czyli nie posiada żadnej instytucji emisji. Jest także niezależna od wszystkich banków, czy rządów oraz instytucji. Nie zna ona żadnych granic, jest dostępna online wszędzie. Jej nazwa to Bitcoin. To waluta, która można bez problemu wysłać z każdego miejsca na całym świecie omijając przy tym wszelkie instytucje finansowe. Dzięki temu nie są pobieramy również żadne dodatkowe opłaty w formie prowizji, ograniczeń, czy limitów. Omawiana waluta działa w sieci P2P. Nie podlega żadnej kontroli ani nikt nie ma na ową walutą żadnej władzy. Nie istnieje także żaden zarządca ani właściciel. Nikt nie czerpie zysków z jej funkcjonowania. Bitcoin to waluta stworzona oraz utrzymywana przez ludzi i dla ludzi. Wszelkie zmiany, jakie są dokonywane w jej protokole, muszą zostać w sposób demokratyczny zatwierdzone przez określoną liczbę osób. Nie trzeba się więc martwić, że pewnego dnia zostaną wprowadzone jakieś niekorzystne zmiany, które pozbawią waluty jej użytkowników. Ta waluta opiera się jedynie o matematykę oraz kryptografię, dzięki czemu stanowi najbardziej bezpieczny środek płatności na całym świecie. Nie można jej sfałszować, dodrukować, ani zablokować. Bitcoin http://cryptonews.pl/ nie może także ulec konfiskacie, dlatego jest 100% gwarancją, że pozostanie zawsze w wirtualnej kieszeni swojego właściciela. Jest to waluta ograniczona również w kwestii jej ilości. Nie podlega ona inflacji, ponieważ może powstać jednocześnie jej 21 milionów. Stanowi ona liczbę, którą można podzielić do ośmiu miejsc po przecinku, co powoduje, że nie należy się w ogóle martwić o to, że kiedyś nastąpi taki moment, że wartość waluty będzie uniemożliwiała kupienie chociażby jednej bułki w sklepie. Omawiana waluta jest anonimowa. Dzięki temu każda transakcja, w której się jej używa jest jawna, lecz osoby, które jej dokonują nie są już znane wszystkim wokół. Jest to naprawdę przełomowa technologia, która z pewnością dokona wielkich zmian w świecie finansów, tak jak niegdyś dokonał tego zwykły e-mail w świecie komunikacji międzyludzkiej.